Miljövänlig uppvärmning

Klicka för att läsa om hur du kan värma ditt hus på ett miljövänligt sätt!

Miljövänligare konsumtion

Klicka för att läsa om hur det du köper påverkar miljön.

Återvinn naturen

Att värna om naturens överlevnad och hälsa är en själslig men genomförlig målsättning för de flesta människor idag. Det är inte av en samhällelig pliktkänsla vi återvinner vårt hushållsavfall och köper miljövänlig el. Det är av tacksamhet till naturen omkring oss. Till den miljö vi vistas i. I den vardagliga vården av naturen finns det mycket vi kan göra. Man kan på ett konkret sätt sortera sina hushållssopor i:

• Kompost – det vill säga matavfall och dylikt, som förmultnar eller blir till pellets.
• Papper – vilket kan delas upp i tidningar och övrigt papper.
• Metall
• Plast
• Glas
• Batterier och lampor

Det avfall man är osäker på, eller om man inte har en återvinningsstation nära sitt hem, får man åka till en återvinningscentral där det finns personal som är utbildade i miljö och återvinning som kan hjälpa till med sorteringen och återvinningen.

Om möjligheten finns, kan man installera en avfallskvarn i köket vid sin diskbänk. Idag kan man installera en avfallskvarn till ett humant pris. Det sparar mycket på miljön. Har man en trädgård och natur på sin tomt är det ett fint läge att anlägga en kompost.

Miljövänligt liv

Det bästa man kan göra för miljön vid sidan av att återvinna sitt hushållsavfall är att leva och konsumera med miljön och naturen i åtanke. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att man konsumerar mindre, även om det är bättre för miljön. Det viktigaste är att man tänker på sitt avtryck i miljön i vardagen. Hur man påverkar den värld man lämnar efter sig. Ett par huvudregler är:

• att man återvinner istället för att konsumera
• att transportmedel som förbrukar minst koldioxid premieras
• att man äter lokalproducerad mat
• att man handlar krav- och miljömärkta produkter

Det moderna samhället är fullt av möjligheter att återbygga och stärka naturen istället för att tära på den. Så återvinn för att åter vinna naturen som den en gång var!