Tillverkningen av mobiltelefoner är enormt resurskrävande. Det största ansvaret vilar på tillverkarna, men även konsumenter kan ta initiativ för ökad hållbarhet inom elektronikindustrin. Genom ansvarsfull konsumtion och reparation av befintlig elektronik kan alla bidra.

Tillverkningen av en enda smartphone genererar hela 86 kilo avfall. Det innefattar tillverkningsprocessen, alltså är det enbart utsläpp och avfall från materialutvinning, tillverkning och elkonsumtion som inkluderats i beräkningen. Ytterligare utsläpp tillkommer från transporter.

reparera elektronikMinskad konsumtion genom reparation

Genom att laga telefoner och annan elektronik kan utsläppen minska markant. En Iphone har exempelvis en beräknad livslängd på tre år och om konsumenter valde att lämna in sina telefon på lagning istället för att köpa nya skulle utsläppen kunna minska avsevärt. En så liten sak som en sprucken skärm kan vara anledningen till att vissa väljer att köpa en ny telefon, här kan du laga din iPhone istället och minska din negativa inverkan på miljön. Det är ett enkelt sätt att vara klimatsmart på, samtidigt som det också är gynnsamt för den personliga ekonomin.

Miljö och mänskliga rättigheter

Förutom den stora mängd avfall som uppstår vid tillverkningen av mobiltelefoner finns det även stor problematik kring arbetarnas förhållanden under tillverkningsprocessen. För tillverkningen av mobiltelefoner krävs råmaterialen kobolt och guld. Gruvorna där dessa material bryts har ofta stor miljöpåverkan, men innebär även farliga och ohållbara arbetsförhållanden för gruvarbetarna. Under den fortsatta tillverkningsprocessen av flertalet komponenter till telefonerna arbetar också fabriksarbetarna under orättvisa och undermåliga avtal.

För att tillverka en enda mobiltelefon skapas det alltså minst 86 kilo avfall och människorna i de olika leden av tillverkningen behandlas orättvist. Återvinningen av elektronik är dessutom ofta bristfällig och skapar ytterligare onödig klimatpåverkan. Konsumenter världen över har ett ansvar. Det ansvaret innebär dels att efterforska produkters utsläpp och produkters inverkningar på människor i tillverkningsprocessen, dels innebär det framför allt att se till att behålla sin elektronik så länge som möjligt genom att reparera istället för att köpa nytt.

Många bäckar små

I Sverige ligger den genomsnittliga klimatpåverkan per person på cirka 10 ton växthusgaser om året, vilket är avsevärt mycket mer än det genomsnittliga värdet i världen. Under Parisavtalet konstaterades det att om temperaturökningen i världen ska hållas under 1,5 grader till 2050 krävs det att världens genomsnittliga utsläpp per år och per person minskar till under ett ton växthusgaser. Svenskarna behöver alltså minska sina utsläpp med mer än nio ton per person under de kommande 21 åren. För att lyckas med det målet krävs det att alla gör vad de kan, både privatpersoner i sin roll som konsumenter och näringslivet i sin roll som producenter.

En god början är att förlänga livslängden på vår elektronik genom att laga den, i synnerhet mobiltelefoner och datorer som är bland de produkter som har störst klimatpåverkan. Genom mindre förändringar i konsumtionsvanor kan utsläppen minska och konsumenten kan bidra till en värld där produktion och konsumtion värnar om klimatet och rättvisa arbetsförhållanden. Elektronik kan både lagas, återvinnas och köpas begagnad. I kombination med andra förändringar av konsumtionsvanor och resande kan klimatmålen nås, men enbart om alla aktivt bidrar till förändringen.