Miljövänlig el

Att reparera din elektronik är klimatsmart

Att reparera din elektronik är klimatsmart

Tillverkningen av mobiltelefoner är enormt resurskrävande. Det största ansvaret vilar på tillverkarna, men även konsumenter kan ta initiativ för ökad hållbarhet inom elektronikindustrin. Genom ansvarsfull konsumtion och reparation av befintlig elektronik kan alla bidra. Tillverkningen av en enda smartphone genererar hela 86 kilo avfall. Det innefattar tillverkningsprocessen, alltså är det […]

Vi har en känslig planet som måste vårdas

Vi människor vet att vår planet som vi bor på är känslig och behöver omvårdas snarare än förstöras. Vad människan dagligen gör är att gång på gång se till att rubba planetens känsliga system som i första hand drabbar den själv, vilket indirekt blir oss själva. Att planeten reagerar är […]