Det finns inte många frågor i världen som det råder total enighet kring, men miljön är en av dem. Människan måste minska sitt beroende av fossila bränslen och skära ned på utsläppen. Följderna av att misslyckas blir enligt alla kalkyler katastrofala. Etanolen framstår mer och mer som ett av de bästa alternativen för att ersätta bensinen.

På https://www.sekab.com/sv/biodrivmedel/e85/ kan du läsa om ett av de rimligaste alternativen till fossila bränslen: E85, eller etanol som det kallas i vardagligt tal. Etanolen som gjort en brokig resa sen det introducerades som en möjlig ersättare till bensinen för ungefär 20 år sedan börjar igen ses som en av de bästa kandidaterna för att minska vårt fossila beroende.

Förbränning av fossila bränslen måste minska

bensinFörbränning av fossila bränslen är den största utsläppskällan i Sverige såväl som globalt. För miljön har det katastrofala konsekvenser. Klimatet påverkas med höjda temperaturer på grund av att utsläppen ger växthuseffekter. Utsläppen leder också till att marken i naturen försuras vilket ger sämre livsförutsättningar. Som om inte det räckte ger fossila bränslen varje år också upphov till mängder av dödsfall på grund av cancersjukdomar och mycket annat.

E85 – ett alternativ som är bättre för miljön

Att E85 är ett bättre alternativ än vanlig bensin råder det ingen tvekan om. Enligt Naturskyddsföreningen är utsläppen från E85 upp till 40% lägre än för bensin. Det är dessutom i regel billigare än den fossila motsvarigheten. Det som gjort att man igen talar om E85 i positiva ordalag är att det framstår som ett av de enklaste och snabbaste alternativen för omställningen som måste genomföras. Till skillnad från många andra miljömässigt hållbara alternativ är det nämligen relativt enkelt att konvertera bilar så att de går att köra på E85. Det krävs med andra ord inte att alla i Sverige skaffar ny bil för att lyckas sänka utsläppen.