Det finns många sätt att värma upp sitt hus på. Två saker är dock extra viktiga att tänka på när du ska välja uppvärmningsform. Det ena är miljövänligheten, det andra är möjligheten att klara sig om något skulle hända.

Energin som går åt till att värma upp ett hus är en av de stora miljöbovarna i samhället idag. Det är också en fråga där du som husägare kan göra ett val som får stor effekt. Genom att byta ut direktverkande el mot mer effektiv uppvärming kan du spara mycket pengar, eftersom elen är dyr och det råder stor osäkerhet om framtida elpriser. Ett vattenburet system är mer energieffektivt än eldriven uppvärmning, och du kan dessutom ansluta systemet till en kamin eller till en panna, som du kan elda med miljövänliga pellets från Vida.Pellets

Genom att byta till ett mer energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssystem sparar du mycket pengar, eftersom uppvärmningen är en av de största utgiftsposterna för många villaägare. Det är viktigt att välja ett uppvärmningssystem som är dimensionerat efter huset, och också tänka på att husets geografiska läge har stor betydelse för behovet av uppvärmning. Titta inte bara på priset, utan också på hur länge värmesystemet beräknas hålla. En bergvärmepump är det dyraste alternativet, men har låga driftskostnader och lång livslängd, skriver Nya Wermlands-tidningen. Det är dock inte alla hus som ligger på tomter där det passar att borra för bergvärme. Då kan en luft/vatten-värmepump vara ett alternativ. Nackdelen med den är att den inte fungerar vid ett strömavbrott, något som f.ö. även gäller bergvärmepumpen.

Ett annat sätt att minska förbrukningen av el för uppvärmning är att installera en kamin. Det finns kaminer som kan eldas med pellets, vilket är mer energieffektivt än att elda med ved. Pellets ger också en jämn värme. Ved är å andra sidan enkelt att få tag på, om man bor på landsbygden.

Brinnande pelletsFler tips för energibesparing

Solfångare som producerar värme till tappvattnet kan stå för nästan hälften av det årliga behovet av varmvatten för en familj. Det finns med andra ord stora pengar att spara på detta.  Solenergin kan också användas till att producera el, med hjälp av solceller, men solfångare är för det mesta mer effektivt på våra breddgrader.

Den som väljer en pelletspanna kommer däremot att kunna hålla värmen även vid ett strömavbrott. Det finns pannor som förutom pellets också kan eldas med ved. Om du bor på Åland kan du få bidrag från landskapsregeringen för att konvertera uppvärmningsystemet i ditt hus till ett mer miljövänligt. Läs mer om detta här.

Slutligen några tips för energibesparing som inte handlar om att byta uppvärmningssystem.

  • Sänk inomhustemperaturen med en grad. Det innebär en minskning av uppvärmningskostnaderna med ungefär fem procent.
  • Isolera huset så att energiförlusterna minskar. Genom tilläggsisolering på vinden, eller kring fönstren, får du ett mer energieffektivt hus.
  • Byt ut gamla termostater, eller installera ett centralt styr- och reglersystem för värmen, för att få bättre styrning av värmen i huset.

Fler tips finns här. Du kan också använda Energimyndighetens Energikalkyl för att få råd och tips. Du hittar energikalkylen på http://energikalkylen.energimyndigheten.se/.