Den senaste tiden har många medier uppmärksammat oss på den stora mängd gifter som finns i vår närmiljö, och som tas upp av kroppen. Stefan Jarl gjorde filmen Underkastelsen, om hur många gifter som det går att hitta i en människokropp. Ett annat uppmärksammat exempel är Svenska Dagbladets serie om ämnet bisfenol A, som finns i kvitton, nappflaskor och även i den plastbeläggning som konservburkar kläs med på insidan. Att undvika konserver i metallburk är därför ett bra första steg mot att minska halten av gifter som man får i sig.

Men gifter finns även på många andra håll. Många rengöringsprodukter innehåller olika typer av ämnen som även finns i bekämpningsmedel. Mer information om dessa finns i det här filmklippet.

Som påpekas i klippet är barn extra känsliga för toxiner av olika slag. Att använda rengöringsmedel som påminner om bekämpningsmedel i sin sammansättning är klart olämpligt. Men rester av faktiska bekämpningsmedel kan även finnas i barnkläder av konventionellt odlad bomull. Välj därför hellre ekologiska barnkläder från Dyno eller något annat märke som tar ekologisk hänsyn.