Att miljön och hälsa har tagit mer utrymme i våra liv idag har knappast undgått många. Men när viljan att vårda naturen genom återvinning av hushållsavfall och en mer miljövänlig livsstil är större än kunskapen om hur man återvinner måste något göras. Miljö & Återvinning listar allt från avfallsmaskiner för hushåll, som kökskvarnar, till balpressar och andra återvinningsmaskiner för industribruk. Samt att vi informerar om nyheter och andra tips för en bättre miljö och natur.