Att minska din elförbrukning är bra både för dig och för omvärlden. Dina kostnader minskar, och så även belastningen på miljön. Börja med att få koll på hur stor din elförbrukning faktiskt är och vidta sedan åtgärder för att minska den.

Det bästa sättet att få koll på din elförbrukning är att använda dig av en elmätare. Om du bor i lägenhet kan det ofta vara så att elen ingår i hyran. Då är det en god idé att föreslå att elmätning med Techem installeras för varje lägenhet så att alla endast betalar för sin egen el. Det kan ge positiva effekter på energiförbrukningen och därmed också energikostnaderna.

Lägre förbrukning när du betalar för egen el

En studie genomförd av Uppsala universitet visar att förbrukningen minskar med mer än 35 % per hushåll när hyresgäster får betala för sin egen elanvändning. Undersökningen genomfördes i två liknande bostadsområden där det ena fick obegränsat med el och det andra elmätare.

– Det som är mest spännande är att en liten del av hyresgästerna, ungefär 20 procent, använder väldigt mycket el i jämförelse med sina grannar, säger Mikael Elinder, ansvarig för studien, till Sveriges Radio.

Tips för att minska elförbrukningen

Många små saker gör skillnad. LED-lampor både håller längre och drar mindre energi än vanliga lampor. Stäng av apparater som inte används och duscha kortare stunder. Det är också mer effektivt att använda diskmaskin än att diska för hand.

Fördelar för miljön

Miljöpåverkan uppstår i produktionen av el. I Sverige är koldioxidutsläppen från elproduktion förhållandevis låga eftersom vi främst använder oss av kärnkraft och vattenkraft men energiproduktionen är ändå en viktig del i att minska koldioxidutsläppen överlag. Välj miljömärkt el för att få så ren el som möjligt.